Coördinatoren

Event

#ikgeefzomerles-events

Op de #ikgeefzomerles-events richten we ons tot iedereen die aan een zomerschool meewerkt of wil meewerken. Laat je inspireren door experts en ontmoet mensen die samen de schouders onder de zomerscholen willen zetten.

Materiaal

Draaiboek opstartdag begeleiders

Een bruikbare checklist die je kan overlopen om niks over het hoofd te zien, een geheugensteun in volle zomerschool-snelheid. Je kan het gebruiken als sjabloon en accenten toevoegen naargelang jullie specifieke zomerschool-context.

Opleidingsvideo

Esther Gheyssens over hoe je kan differentiëren

Aan de hand van voorbeelden licht Esther in dit webinar toe hoe we kunnen differentiëren door kleine ingrepen toe te passen in ons onderwijs.

Opleidingsvideo

Esther Gheyssens over het waarom van differentiëren

Webinar waarin Esther Gheyssens het belang van differentiëren toelicht.

Opleidingsvideo

Maria Beerten over het versterken van kwetsbare jongeren

Maria Beerten helpt je met de vraag hoe je kwetsbare jongeren het beste versterkt tijdens jouw zomerschool.

Herbekijk

Verloning en werving van begeleiders

Lydwin geeft uitleg over de werving en vergoeding van zomerschoolbegeleiders.

Workshop

Infosessie verloning van zomerschoolbegeleiders

In deze infosessie kom je stap voor stap te weten hoe je zomerschoolbegeleiders kan vergoeden volgens een PWB-systeem.

Workshop

Webinar: pedagogisch-didactische bouwstenen voor een zomerschoolaanbod

In het webinar delen we een aantal tips & tricks om een krachtige methodiek en pedagogiek uit te werken.

Materiaal

Draaiboek zomerschool provincie Antwerpen

Dit draaiboek van de provincie Antwerpen, een plan van aanpak met een hele reeks concrete acties, biedt jouw organisatie de nodige structuur om daadkrachtig en op een weloverwogen manier een zomerschool op poten te zetten.

Herbekijk

De projectgroep en de eerste vergadering!

Hoe ziet deze eruit? Wie is er aanwezig, wat staat er op de agenda, wat is de rol van elke partner?

Herbekijk

Hoe kies je als lokaal bestuur met welke partner je samenwerkt om je zomerschool op te bouwen en wie spreek ik aan?

Partnerkeuze!

Herbekijk

Is een pedagogische achtergrond van begeleiders echt noodzakelijk? En wat zegt onderzoek?

Herbekijk

Is geïntegreerd werken wel effectief? Welke zijn de voordelen en hoe pakken we dat aan?

Herbekijk

Geïntegreerd werken of klassieke zomerschool?

Herbekijk

Welke ondersteuning mag ik verwachten van Zomerscholen Vlaanderen?

We leggen je in deze video kort uit welke steun je van ons kan verwachten en hoe wij jou proberen bij te staan bij het opzetten van een zomerschool.