Aanbod Aanbod

Zomerscholen Vlaanderen heeft heel wat te bieden. Van opleidingsvideo's tot interactieve workshops voor coördinatoren, leerkrachten, organisatoren en begeleiders. Kortom, iedereen die bij een zomerschool is betrokken vindt hier een lading aan verrijkend materiaal.
Getuigenis

Unieke samenwerking op de Zomerscholen van Leuven

SOM onderwijsnetwerk Leuven organiseert ook dit jaar een zomerschool. De bovenlokale samenwerkingsverbanden maakt deze zomerschool uniek. Er werden tal van partnerschappen opgezet met scholen, bedrijven en vrije-tijdsinitiatieven.

Getuigenis

Een warme zomerschool met focus op lezen: het boekenhuis in Deerlijk

Leen Taelemans is de coördinator van de zomerschool in Deerlijk. Een zomerschool die besliste om te focussen op alle lagere school leerlingen met een leesachterstand. Enter: het boekenhuis, twee weken vol leesprikkels, boeken en woordspelletjes.

Getuigenis

Praktische tips vanop de zomerschool in Deurne

Stedelijk onderwijs Antwerpen organiseert deze zomer een zomerschool voor 600 kinderen die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. De selectie van deze kinderen gebeurde aan de hand van een lijst met socio-economische indicatoren. Een bereik van 600 kinderen is iets om trots op te zijn, maar de nood naar extra ondersteuning reikt veel verder in een grootstad zoals Antwerpen. 

Expertise

Neem de leerwinst van de zomerschool mee naar 1 september

Herbekijk

Webinar #ikgeefzomerles met Peter de Keyser, Arnoud Raskin en Pedro De Bruyckere

Herbekijk hier het #ikgeefzomerles-event.

Getuigenis

Verhalend leren (video)

Het stedelijk onderwijs Antwerpen legt in deze video uit hoe zij inzetten op verhalend leren.

Expertise

Werken aan taal op jouw zomerschool

Katrien Jansegers van Kind en Taal vertelt in deze webinar over hoe je taalachterstand kan aanpakken.

Herbekijk

Webinar evalueren op jouw zomerschool

Lydwin van Zomerscholen Vlaanderen geeft uitleg over hoe je kan evalueren op jouw zomerschool.

Herbekijk

De opwaartse spiraal van spelend leren voor kinderen in een maatschappelijk kwetsbare context.

Vind hier het didactisch materiaal uit het webinar 'spelend leren' met Hannes Vanhee van Kras Jeugdwerk.

Opleidingsvideo

Verbindende taal als motor van socio-emotionele begeleiding op de zomerschool (Anouk Vroemans)

Leerlingen in een zomerschool zijn vaak kinderen en jongeren met een apart verhaal. Verbindende communicatie biedt mogelijkheden om écht in verbinding te gaan met hen en hen te erkennen in hun ervaringen. Anouk Vroemans neemt je in deze opleidingsvideo mee in hoe je deze vorm van communicatie kan inzetten in jouw zomerklas.

Opleidingsvideo

Taal op jouw zomerschool (Katrien Jansegers van Kind en Taal)

Aan taal werken op jouw zomerschool, hoe pak je dat zo efficiënt én leuk mogelijk aan tijdens die 10 boeiende dagen? Katrien Jansegers van Kind en Taal geeft tips in deze opleidingsvideo...

Opleidingsvideo

Van zomerschool naar schooljaar: leerwinst duurzaam maken (Nele Adriaenssens)

Hoe leg je een brug tussen wat de leerlingen leren op de zomerschool en het nieuwe schooljaar? Een opleidingsvideo over hoe duurzame leerwinst boeken. Nele Adriaenssens legt je de theorie uit als voorbereiding op het interactieve webinar op 10 augustus 2021...

Getuigenis

Een dag op de Zomerschool in Lier

Lees hier hoe de eerste dag op de zomerschool van Lier eruit zag!

Opleidingsvideo

De proactieve cirkel als motivator van leerlingen (Anouk Vroemans)

In deze opleidingsvideo vertelt Anouk Vroemans over hoe je de proactieve cirkel kan inzetten voor het creëren van veiligheid en verbondenheid in je zomerklas.

Aanbod

Gaat leren gemakkelijker als je speelt? Wij geloven van wel!

Gaat leren makkelijker als je speelt? Wij geloven van wel.
Spelend Leren is pedagogisch en competentieversterkend jeugdwerk. Het vertrekt vanuit de kinderen zelf (hun ervaringen, belevingen, opvattingen) en hun eigen wil om te groeien. Al spelend en al doende leren is de meest natuurlijke vorm van leren voor kinderen. Lees hier meer...

Workshop

#ikgeefzomerles-events te Mechelen op 7 augustus

Op de #ikgeefzomerles-events richten we ons tot iedereen die aan een zomerschool meewerkt of wil meewerken. Laat je inspireren door experts en ontmoet mensen die samen de schouders onder de zomerscholen zetten.

Aanbod

Verslag van het online kick-off event voor coördinatoren op 10/07/2021

Op 10 juli organiseerden we een event exclusief voor zomerschoolcoördinatoren. We gingen dieper in op die thema’s die je specifiek als coördinator kunnen helpen om je zomerschool naar een nog hoger niveau te tillen! Hier vind je het visueel verslag en de gebruikte materialen!

Getuigenis

Leerlingen vertellen (video)

Enkele leerlingen van de zomerschool vertellen.

Opleidingsvideo

Dominique Roos over Coaching en Motivatie

Dominique Roos geeft een introductie op het thema “Coaching en Motivatie”

Opleidingsvideo

Introductie Dominique Roos over Groepsdynamica en Teamvorming

Dominique Roos heeft een introductie op het thema Groepsdynamica en Teamvorming als voorbereiding voor het webinar.

Herbekijk

Pedagogisch-didactische bouwstenen voor jouw zomerschool.

In dit webinar worden in vogelvlucht een aantal effectieve pedagogisch-didactische bouwstenen aangehaald die zomerscholen kunnen helpen bij het maken van enkele inhoudelijke keuzes voor hun zomerschool.

Opleidingsvideo

Zomerscholen Vlaanderen. Kevin Bostoen van Fyxxi over Wiskunde en Stem op jouw zomerschool.

Kevin Bostoen bekijkt samen met jou hoe je STEAM kan opnemen in jouw zomerschoolklas.

Opleidingsvideo

Kevin Bostoen van Fyxxi over ‘Digitalisering en Media’

In deze opleidingsfilm krijg je heel wat tips en tricks over hoe je digitalisering en mediawijsheid in de klas aan bod kan laten komen.

Expertise

Hoe taalstimulerend werken met kwetsbare kinderen

CTO (centrum voor taal en onderwijs) ontwikkelde voor de zomerscholen een kennisclip waar je te weten komt hoe taalstimulerend kan werken met kwetsbare kinderen.

Herbekijk

Balans tussen kwaliteitsbewaker en coach

Lydwin over het coördineren van een zomerschool, de balans tussen kwaliteitsbewaker en coach.

Aanbod

Online kick-off event voor coördinatoren!

Op 10 juli organiseren we een gratis event exclusief voor zomerschoolcoördinatoren. We gaan dieper in op die thema’s die je specifiek als coördinator kunnen helpen om je zomerschool naar een nog hoger niveau te tillen...

Opleidingsvideo

Hoe je ouders betrekken – door TADA vzw

Ouders betrekken heeft een positieve relatie op de motivatie van kinderen. TADA (ToekomstATELIERdelAvenir) heeft heel wat ervaring over hoe je ouders van kwetsbare kinderen mee aan boord krijgt.

Materiaal

Draaiboek opstartdag begeleiders

Een bruikbare checklist die je kan overlopen om niks over het hoofd te zien, een geheugensteun in volle zomerschool-snelheid. Je kan het gebruiken als sjabloon en accenten toevoegen naargelang jullie specifieke zomerschool-context.

Opleidingsvideo

Esther Gheyssens over hoe je kan differentiëren

Aan de hand van voorbeelden licht Esther in dit webinar toe hoe we kunnen differentiëren door kleine ingrepen toe te passen in ons onderwijs.

Opleidingsvideo

Esther Gheyssens over het waarom van differentiëren

Webinar waarin Esther Gheyssens het belang van differentiëren toelicht.

Opleidingsvideo

Maria Beerten over het versterken van kwetsbare jongeren

Maria Beerten helpt je met de vraag hoe je kwetsbare jongeren het beste versterkt tijdens jouw zomerschool.

Herbekijk

Verloning en werving van begeleiders

Lydwin geeft uitleg over de werving en vergoeding van zomerschoolbegeleiders.

Workshop

Infosessie verloning van zomerschoolbegeleiders

In deze infosessie kom je stap voor stap te weten hoe je zomerschoolbegeleiders kan vergoeden volgens een PWB-systeem.

Workshop

Webinar: pedagogisch-didactische bouwstenen voor een zomerschoolaanbod

In het webinar delen we een aantal tips & tricks om een krachtige methodiek en pedagogiek uit te werken.

Materiaal

Hoe regel ik de vergoeding van begeleiders?

Extra uitleg bij de (niet-bindende) richtlijnen voor het vergoeden van zomerschoolbegeleiders.

Materiaal

Draaiboek zomerschool provincie Antwerpen

Dit draaiboek van de provincie Antwerpen, een plan van aanpak met een hele reeks concrete acties, biedt jouw organisatie de nodige structuur om daadkrachtig en op een weloverwogen manier een zomerschool op poten te zetten.

Herbekijk

De projectgroep en de eerste vergadering!

Hoe ziet deze eruit? Wie is er aanwezig, wat staat er op de agenda, wat is de rol van elke partner?

Herbekijk

Volop op zoek naar een coördinator?

Hier zijn alvast enkele criteria die je op weg helpen.

Herbekijk

Hoe formuleer ik nu mijn missie en visie op basis van de antwoorden op vorige vragen

2 goede voorbeelden als inspiratie

Herbekijk

Hoe kies je als lokaal bestuur met welke partner je samenwerkt om je zomerschool op te bouwen en wie spreek ik aan?

Partnerkeuze!

Herbekijk

Ik ben een lokaal bestuur en wil een zomerschool organiseren…

Hoe ziet de samenwerking met scholen en partners eruit? Welke vorm nemen deze aan en hoe verdelen we de rollen? Maar ook: hoe leiden we leerlingen toe naar onze zomerschool?

Herbekijk

Waarom en waartoe willen wij een zomerschool inrichten en wat willen we ermee bereiken?

Aan de hand van 3 vragen krijg je jouw doelgroep, onderwijsdomeinen en vorm helder.

Herbekijk

Hoe bepaal ik mijn missie en visie van mijn zomerschool en met welke zaken moet ik rekening houden?

Verschil maken met jullie zomerschool! Hoe?

Herbekijk

Ja, ik wil starten met het organiseren van een zomerschool! Wat moet ik als eerste doen?

Herbekijk

Is het nog niet te laat om een zomerschool te organiseren?

Herbekijk

Is een pedagogische achtergrond van begeleiders echt noodzakelijk? En wat zegt onderzoek?

Herbekijk

Is geïntegreerd werken wel effectief? Welke zijn de voordelen en hoe pakken we dat aan?

Herbekijk

Geïntegreerd werken of klassieke zomerschool?

Herbekijk

Hoe kies ik met mijn zomerschool aan welke doelen ik werk?

Herbekijk

Wat zegt de wetenschap over de ideale groepsgrootte?

Herbekijk

Welke ondersteuning mag ik verwachten van Zomerscholen Vlaanderen?

We leggen je in deze video kort uit welke steun je van ons kan verwachten en hoe wij jou proberen bij te staan bij het opzetten van een zomerschool.