Gaat leren gemakkelijker als je speelt? Wij geloven van wel!

Gaat leren makkelijker als je speelt? Wij geloven van wel.
Spelend Leren is pedagogisch en competentieversterkend jeugdwerk. Het vertrekt vanuit de kinderen zelf (hun ervaringen, belevingen, opvattingen) en hun eigen wil om te groeien. Al spelend en al doende leren is de meest natuurlijke vorm van leren voor kinderen. We blijven zo dicht bij de leefwereld van de kinderen.
Kras Jeugdwerk kent een jarenlange traditie van leerondersteuning: huiswerkbegeleiding, school- en leerbegeleiding, taalatelier en Spelend Leren. Door de jaren heen vormden we een duidelijke visie rond leerondersteuning en werkten we met een grote variatie aan methodieken. Vanuit onze ervaringen hebben we geleerd dat Spelend Leren een heel krachtige methodiek is om kinderen en jongeren te laten groeien en meer aansluiting te laten vinden bij de maatschappij.
Dit project is erop gericht om onze ervaring breder te delen. We ontwikkelden een handboek en een toolbox met uitgewerkte activiteiten waarmee anderen meteen in de praktijk aan de slag kunnen. De doelgroep hiervoor zijn kinderen van 6 tot 12 jaar.
In dit webinar ontdekken we de basisprincipes en passen we deze direct toe!
Datum: 28 juli 2021 van 10.00u tot 11.30u.
Je ontvangt de link voor het webinar de dag voordien.
Deel: